Công nghệ LED nói chung và đèn led chiếu sáng nói riêng...
Đèn LED chiếu sáng được đặc trưng không chỉ bởi việc tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu suất cao hơn, nhưng cũng có tuổi thọ cao hơn các loại...
Trong hơn 30 năm, đèn led đó có những bước tiến vượt bậc qua các thể từ thế hệ 1 đến thế...
Công nghệ chiếu sáng hiện đang phát triển ở giai...